Ας διασκεδάσουμε μαθαίνοντας!

Διαβάστε Περισσότερα

Ας διασκεδάσουμε μαθαίνοντας!

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι το Edify Kids;

Το Edify Kids έχει σαν όραμα την αριστεία του παιδιού. Τι εννοούμε όμως με τον όρο “Αριστεία” ; Το παιδί να εξελιχθεί και να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, σε τομείς που να εναρμονίζονται με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. Με βάση αυτό το όραμα, έχει διαμορφώσει μια σειρά από προγράμματα, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν, αξιοποιώντας τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.