Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Το Edify Kids, έχοντας σαν όραμα την αριστεία των παιδιών με βάση τις ατομικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα, έχει διαμορφώσει μια σειρά από προγράμματα, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. Σε συνεργασία με υψηλής αξίας εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά κέντρα, αναπτύσσει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες που επιτάσσει η σύγχρονη κοινωνία.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης, προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία μέσα από βιωματικά εργαστήρια τα οποία σχεδιάστηκαν, δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R &D) του εκπαιδευτικού κέντρου Edify Centre.Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε μια ολιστική προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και επιθυμιών, τόσο των ίδιων των παιδιών, όσο και των οικογενειών τους.

Ο χαρακτήρας των περισσότερων δραστηριοτήτων είναι εξ ολοκλήρου βιωματικός και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στη συνεργασία των παιδιών και των γονέων, τόσο δια ζώσης, όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά που θέλουν να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες που διαθέτουν, με σκοπό να γίνουν πρωτοπόροι σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και σε γονείς που αντιλαμβάνονται ότι η επένδυση στην επιμόρφωση των παιδιών αποτελεί το εφαλτήριο για την δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.