Η αποστολή μας

    • Ολιστική προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών της οικογένειας και των επιθυμιών των μελών που την απαρτίζουν, μέσα από προγράμματα που προάγουν την οικογενειακή ποιότητα ζωής και μέσα από τη συστημική θεώρηση της οικογένειάς.
    • Οικογενειακή διαμεσολάβηση για την επίλυση των οικογενειακών ζητημάτων και την προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, μέσα από μια σειρά θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παρεμβάσεων για την προάσπιση της ψυχικής υγείας όλων των μελών της οικογένειας.
    • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από την πολυετή εμπειρία των Επιστημόνων/συντονιστών/εκπαιδευτών των δράσεων και του ίδιου του φορέα.
    • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πολύ προσιτές τιμές, για τη δυνατότητα διασφάλισης της απρόσκοπτης προσβασιμότητας όλων των ενδιαφερομένων.
    • Δημιουργία προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών, με καινοτόμες τεχνικές και εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και της Τέχνης.