Ειδοποιός Διαφορά

Τα προγράμματα του Edify Kids δεν εκπαιδεύουν μόνο, αλλά μέσα από το βίωμα, που είναι ο πυλώνας της ψυχικής υγείας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να για να εξελιχθούμε, αλλά και να αντιμετωπίζουμε με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο προκλήσεις και εμπόδια.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απολύτως προσωποποιημένα και βασίζονται στις ανάγκες, όχι μόνο των παιδιών ή των γονέων, αλλά ολόκληρης της οικογένειας.

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του Edify Kids επανεπενδύονται για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας.