Η Ομάδα μας

Η Ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο της Ψυχικής Υγείας, τον Αθλητισμό, την Εκπαίδευση και τον Καλλιτεχνικό χώρο.

Όλοι τους εργάζονται έχοντας στο κέντρο τους το άτομο (ηλικίας 6-18 ετών), με στόχο τη δημιουργία ενός ενισχυτικού περιβάλλοντος για την ενδυνάμωση και υποστήριξη αυτού και της οικογένειάς του, μέσα από ασφαλή και φιλικά για όλους προγράμματα.

Επιπλέον, οι εξωτερικοί μας συνεργάτες έχουν επιλεγεί με βάση τις υψηλού επιπέδου ικανότητες τους και την εμπειρία τους στην εργασία τους με παιδιά και οικογένειες. Πολλοί, δε, από αυτούς έχουν τις δικές τους οικογένειες και έχουν δει εκ των έσω τα οφέλη των συστημικών προγραμμάτων.