Παρεχόμενα προγράμματα

1) Θεραπευτικά πακέτα για παιδιά εφήβους και νέους (6-18 ετών) : Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη  και Διατροφολογία, που στόχο έχουν την:

  • Υποστήριξη του παιδιού σε μαθησιακό, συναισθηματικό, γνωστικό, κοινωνικό, διαπροσωπικό, και συμπεριφορικό επίπεδο.
  • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, έκφραση και προαγωγή υγιών τρόπων επικοινωνίας.

2) Εκπαίδευση: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και Ευρωπαϊκά Εργαλεία.

3) Babysitting / Δημιουργική Απασχόληση: Aνάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από μια πολύπλευρη και ολιστική προσέγγιση του ίδιου του ατόμου και της οικογένειάς του και παροχή σημαντικών εφοδίων για την ανάπτυξη του παιδιού, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του και την προαγωγή της αυτοπεποίθησης του.

4) Εκδηλώσεις: Παιδικά Party, Αθλητικά τουρνουά, Δημιουργικές δράσεις, Δράσεις Ευαισθητοποίησης.