Κατά τη διάρκεια του Summer Camp, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως:

.

  • Ομαδικό (διευθυνόμενο) παιχνίδι
  • Μαθήματα Προγραμματισμού
  • Πειράματα Φυσικής
  • Πειράματα Χημείας
  • Παρατήρηση στο μικροσκόπιο
  • Κατασκευές (που τα μικρότερα παιδιά παίρνουν μαζί τους φεύγοντας)
  • Κατασκευές STEM (για τα μεγαλύτερα παιδιά)
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WeDo 2
  • Διαγωνισμοί γνώσεων (για τα μεγαλύτερα παιδιά)
  • Προβολές εντυπωσιακών επιστημονικών φαινομένων και επεξήγηση τους

.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Πειραμάτων και Προβολών για το Summer Camp 2022:

.