Το όραμα μας

Όραμά μας είναι η Αριστεία των παιδιών με βάση τις ατομικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα, αναγνωρίζοντας και καλλιεργώντας τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία τους, μέσα από:

  • Κατάλληλα διαμορφωμένα εκπαιδευτικά/ ψυχαγωγικά/ θεραπευτικά και αθλητικά προγράμματα.
  • Εργαστήρια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού και τη διάθλαση του εσωτερικού φωτός τους.
  • Ολιστικές δράσεις που αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια και εξασφαλίζουν την ευμάρεια αυτής.