Όραμα

Όραμά μας είναι η Αριστεία των παιδιών  με βάση τις ατομικές τους ικανότητες αναγνωρίζοντας και καλλιεργώντας τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία τους μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα εκπαιδευτικά-ψυχαγωγικά-θεραπευτικά και αθλητικά προγράμματα.

Εργαστήρια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού και τη διάθλαση του εσωτερικού φωτός τους μέσα από ολιστικές δράσεις που αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια και εξασφαλίζουν την ευμάρεια αυτής.

 

Αποστολή μας είναι:

  • Η Ολιστική προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών της οικογένειας και  των επιθυμιών των μελών που την απαρτίζουν μέσα από προγράμματα που προάγουν την οικογενειακή ποιότητα ζωής (Ευ-ζην)  μέσα από τη συστημική θεώρηση της οικογένειάς
  • Η Οικογενειακή διαμεσολάβηση για την επίλυση των οικογενειακών ζητημάτων την προαγωγή της επικοινωνίας των μελών της οικογένειας μέσα από μια σειρά θεραπευτικών-εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παρεμβάσεων και την προάσπιση της ψυχικής υγείας όλων  των μελών της οικογένειας.
  • Η Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την πολυετή εμπειρία των Επιστημόνων/συντονιστών/εκπαιδευτών των δράσεων και του ίδιου του φορέα.
  • Η Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πολύ προσιτές τιμές για τη δυνατότητα διασφάλισης της απρόσκοπτης προσβασιμότητας όλων των ενδιαφερομένων
  • Η δημιουργία προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους και τις οικογένειες αυτών με καινοτόμες τεχνικές  και εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Εκπαίδευσης,  του Αθλητισμού και της Τέχνης.

Παρεχόμενα προγράμματα

1) Θεραπευτικά πακέτα για  παιδιά εφήβους και νέους (6-18 ετών)- (Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, διατροφολογία)

    • Υποστήριξη του παιδιού σε μαθησιακό, συναισθηματικό, γνωστικό, κοινωνικό,-διαπροσωπικό, και συμπεριφορικό επίπεδο
    • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, έκφραση και προαγωγή υγιών τρόπων επικοινωνίας

2) Εκπαίδευση: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από καινοτόμα προγράμματα και ευρωπαϊκά εργαλεία

3) Babysitting-Δημιουργική Απασχόληση – ανάπτυξη των  δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από μια πολύπλευρη και ολιστική προσέγγιση του ίδιο του ατόμου και της οικογένειάς του. Μέσα από τη δημιουργική απασχόληση παρέχονται σημαντικά εφόδια για την ανάπτυξη του παιδιού, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του και την προαγωγή της αυτοπεποίθησης του.

4) Εκδηλώσεις (παιδικά party- αθλητικά τουρνουά)

Η ομάδα μας:

Η Ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο της Ψυχικής Υγείας, τον Αθλητισμό, την Εκπαίδευση και τον Καλλιτεχνικό χώρο. Όλοι τους εργάζονται έχοντας στο κέντρο τους το άτομο (ηλικίας 6-18 ετων), με στόχο τη δημιουργία ενισχυτικού περιβάλλοντος για την ενδυνάμωση και υποστήριξη αυτού και της οικογένειάς του μέσα από ασφαλή και φιλικά για όλους προγράμματα.

Επιπλέον οι εξωτερικοί μας συνεργάτες έχουν επιλεγεί με βάση τις υψηλού επιπέδου ικανότητες τους και την  εμπειρία τους στην εργασία τους με παιδιά και οικογένειες. Πολλοί δε από αυτούς έχουν τις δικές τους οικογένειες και έχουν εκ των έσω δει τα οφέλη των συστημικών προγραμμάτων.